Kontakt

Arboretum – Ośrodek Badań Dendrologicznych w Pawłowicach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ogród specjalistyczny o powierzchni 72,52 ha, w skład którego wchodzą:
  • - zabytkowy park przypałacowy we wrocławskich Pawłowicach,
  • - Park Jubileuszowy upamiętniający 50-lecie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
  • - tereny leśne.

Malowniczy park w stylu angielskim, otaczający neorenesansowy pałac – dawną siedzibę rodu Kornów, zrewaloryzowany dzięki realizacji projektu pt.: "Przystosowanie zespołu parkowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do celów edukacji ekologicznej społeczeństwa" ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu stworzono ścieżki edukacyjne, zrewaloryzowano elementy architektury ogrodowej – mostek i glorietę, wprowadzono oświetlenie. Opracowano program edukacyjny nagrany na 30 audioprzewodników z lekcjami przyrodniczymi w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Co warto zobaczyć w Arboretum:

- drzewa i krzewy: na terenie Arboretum zgromadzono ponad 200 gatunków drzew i krzewów, między innymi:
skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia), buk pospolity odmiana 'Atropunicea' (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), grójecznik japoński (Cercidyphyllum japonicum), miłorząb japoński (Ginkgo biloba), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), azalia pontyjska (Rhododendron luteum), kłokoczka południowa (Staphylea pinnata), oczary (Hamamelis), liczne gatunki róż oraz wierzb.

- dąb pomnikowy – dorodny dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pni ponad 7,6m;

- obiekty małej architektury ogrodowej: mostek i glorieta – pochodzące z początku XX w., korespondujące formą z pałacem;


 
Fot. W. Kanoniuk
 
Fot. A. Popów-Nowicka

Edukacja przyrodnicza:

Na terenie Arboretum prowadzona jest edukacja przyrodnicza dla grup zorganizowanych
- szczegóły pod adresem http://www.cku.up.wroc.pl/
Lekcje dostosowane są dla różnych grup wiekowych.
Dla osób zwiedzających indywidualnie, park dostępny jest bezpłatnie w ciągu całego tygodnia.


Kontakt:

mgr inż. Anna Popów-Nowicka – p.o. kierownika Arboretum
tel.781 80 80 87
e-mail:


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dolnośląska Organizacja Turystyczna Euro 2012 Euro 2012 Wikipedia Pałac Kornów (dawny)